Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 2,910,000 ₫ -73% 9 máy
Máy tính bảng Yuho Tab 8 (TC8091) 3GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,080,000 ₫

Giá máy mới: 3,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,500,000 ₫ -70% 13 máy
Máy tính bảng Yuho Tab 10 (TC1031) 4GB/64GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,490,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 7,900,000 ₫ -38% 1 máy
Samsung Galaxy Tab S8 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,090,000 ₫

Giá máy mới: 20,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,290,000 ₫ -11% 1 máy
iPad Pro M2 11" - Wifi - 128GB - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 18,300,000 ₫

Giá máy mới: 20,590,000 ₫

Tiết kiệm 1,200,000 ₫ -11% 2 máy
iPad Gen 10 - 10.9" - (2022) - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 9,790,000 ₫

Giá máy mới: 10,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,100,000 ₫ -8% 2 máy
iPad Gen 10 - 10.9" - (2022) - Wifi - 256GB - Chính Hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,290,000 ₫

Giá máy mới: 14,390,000 ₫

Tiết kiệm 1,700,000 ₫ -13% 2 máy
iPad Gen 9 - 10.2" - (2021) - 4G - 256GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 11,290,000 ₫

Giá máy mới: 12,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,540,000 ₫ -40% 1 máy
Nokia T20 LTE - 4GB/64GB- Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,750,000 ₫

Giá máy mới: 6,290,000 ₫

Tiết kiệm 1,700,000 ₫ -11% 1 máy
iPad Air 5 M1 10.9" - 2022 - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,290,000 ₫

Giá máy mới: 14,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,000,000 ₫ -13% 2 máy
iPad Pro M2 11" - 5G - 128GB - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 20,990,000 ₫

Giá máy mới: 23,990,000 ₫

Tiết kiệm 890,000 ₫ -18% 2 máy
Máy tính bảng Huawei MatePad SE (LTE) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,100,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,800,000 ₫ -13% 2 máy
iPad Gen 10 - 10.9" - (2022) - 5G - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 12,590,000 ₫

Giá máy mới: 14,390,000 ₫

Tiết kiệm 1,400,000 ₫ -31% 3 máy
Samsung Galaxy Tab A7 Lite (T225) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,090,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 3,100,000 ₫ -37% 3 máy
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,390,000 ₫

Giá máy mới: 8,490,000 ₫

Tiết kiệm 2,790,000 ₫ -43% 1 máy
Máy tính bảng Lenovo Tab M10 - FHD Plus - Chính Hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,700,000 ₫

Giá máy mới: 6,490,000 ₫

Tiết kiệm 7,400,000 ₫ -28% 2 máy
Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 18,590,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,640,000 ₫ -26% 1 máy
Redmi Pad 3GB/64GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,650,000 ₫

Giá máy mới: 6,290,000 ₫

Tiết kiệm 2,500,000 ₫ -33% 1 máy
Máy tính bảng Huawei Matepad LTE - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,990,000 ₫

Giá máy mới: 7,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,090,000 ₫ -18% 2 máy
OPPO Pad Air - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,100,000 ₫

Giá máy mới: 6,190,000 ₫

1 máy
iPad Pro M1 12.9"- (2021) - Wifi - 128GB - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 25,190,000 ₫

Giá máy mới: 22,990,000 ₫