Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 1,240,000 ₫ -34% 2 máy
Nokia C31 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,450,000 ₫

Giá máy mới: 3,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,160,000 ₫ -39% 1 máy
Nokia C21 Plus 3GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,830,000 ₫

Giá máy mới: 2,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,440,000 ₫ -29% 6 máy
Redmi Note 11 - 4GB/128GB- chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,550,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 10,300,000 ₫ -28% 3 máy
Samsung Galaxy S22 Ultra - 12GB/512GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 26,690,000 ₫

Giá máy mới: 36,990,000 ₫

Tiết kiệm 7,690,000 ₫ -32% 1 máy
Samsung Galaxy Z Flip4 -128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 16,300,000 ₫

Giá máy mới: 23,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,460,000 ₫ -26% 1 máy
OPPO A94 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,090,000 ₫

Giá máy mới: 5,550,000 ₫

Tiết kiệm 600,000 ₫ -20% 1 máy
Samsung Galaxy A03 - sản phẩm chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,390,000 ₫

Giá máy mới: 2,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,590,000 ₫ -34% 2 máy
Samsung Galaxy A13 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,100,000 ₫

Giá máy mới: 4,690,000 ₫

Tiết kiệm 2,900,000 ₫ -11% 1 máy
Apple iPhone 13 Pro - 256GB - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 24,090,000 ₫

Giá máy mới: 26,990,000 ₫

Tiết kiệm 8,900,000 ₫ -37% 1 máy
Apple iPhone 12 mini - 128GB - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 15,090,000 ₫

Giá máy mới: 23,990,000 ₫

Tiết kiệm 790,000 ₫ -23% 2 máy
Vivo Y02s - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,700,000 ₫

Giá máy mới: 3,490,000 ₫

Tiết kiệm 2,800,000 ₫ -29% 3 máy
Reno8 Z 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 6,990,000 ₫

Giá máy mới: 9,790,000 ₫

Tiết kiệm 4,490,000 ₫ -47% 1 máy
OPPO Reno6 Z 5G - Chính Hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,000,000 ₫

Giá máy mới: 9,490,000 ₫

Tiết kiệm 9,500,000 ₫ -40% 1 máy
Samsung Galaxy S22 - 8GB/256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,990,000 ₫

Giá máy mới: 23,490,000 ₫

Tiết kiệm 3,000,000 ₫ -18% 1 máy
Xiaomi 12T Pro - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,990,000 ₫

Giá máy mới: 16,990,000 ₫

Tiết kiệm 12,000,000 ₫ -29% 3 máy
Samsung Galaxy Z Fold4 - 256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 28,990,000 ₫

Giá máy mới: 40,990,000 ₫

Tiết kiệm 8,600,000 ₫ -33% 4 máy
Samsung Galaxy Z Flip4 - 256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 17,390,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,760,000 ₫ -6% 2 máy
Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 26,590,000 ₫

Giá máy mới: 28,350,000 ₫

Tiết kiệm 11,000,000 ₫ -50% 1 máy
Apple iPhone 11 - 128GB - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 10,990,000 ₫

Giá máy mới: 21,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,290,000 ₫ -28% 3 máy
Redmi Note 11 - 4GB/64GB- chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,400,000 ₫

Giá máy mới: 4,690,000 ₫