Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 250,000 ₫ -28% 2 máy
Gimbal chống rung Moza Nano SE - Chính Hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 640,000 ₫

Giá máy mới: 890,000 ₫

Tiết kiệm 1,100,000 ₫ -29% 1 máy
Tay cầm chống rung Zhiyun Smooth 5 for Mobile - Chính Hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,690,000 ₫

Giá máy mới: 3,790,000 ₫