Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 3,490,000 ₫ -47% 9 máy
Redmi Note 11 Pro (8GB/128GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,000,000 ₫

Giá máy mới: 7,490,000 ₫

Tiết kiệm 4,270,000 ₫ -47% 11 máy
Redmi Note 11 Pro 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,720,000 ₫

Giá máy mới: 8,990,000 ₫

Tiết kiệm 11,890,000 ₫ -46% 14 máy
Samsung Galaxy Z Flip4 - 256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 14,100,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 11,290,000 ₫ -47% 7 máy
Samsung Galaxy Z Flip4 -128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 12,700,000 ₫

Giá máy mới: 23,990,000 ₫

Tiết kiệm 12,600,000 ₫ -47% 1 máy
iPhone 12 (128GB) - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 14,390,000 ₫

Giá máy mới: 26,990,000 ₫

Tiết kiệm 890,000 ₫ -20% 3 máy
Redmi Note 12 (4GB/128GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,600,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,540,000 ₫ -31% 2 máy
Redmi Note 11 - 4GB/128GB- chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,450,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 4,790,000 ₫ -48% 7 máy
Samsung Galaxy A53 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,200,000 ₫

Giá máy mới: 9,990,000 ₫

Tiết kiệm 12,100,000 ₫ -43% 3 máy
Xiaomi 12 Pro - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 15,890,000 ₫

Giá máy mới: 27,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,640,000 ₫ -35% 2 máy
Điện thoại di động TCL 30 - PASSAT - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,050,000 ₫

Giá máy mới: 4,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,290,000 ₫ -26% 4 máy
TECNO POVA 4 PRO 8GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,700,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 4,290,000 ₫ -43% 14 máy
Xiaomi 12 Lite 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,700,000 ₫

Giá máy mới: 9,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,640,000 ₫ -44% 5 máy
Nokia C31 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,050,000 ₫

Giá máy mới: 3,690,000 ₫

Tiết kiệm 240,000 ₫ -24% 5 máy
Nokia 215 4G chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 750,000 ₫

Giá máy mới: 990,000 ₫

Tiết kiệm 300,000 ₫ -10% 4 máy
Samsung Galaxy A04s (4GB/64GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,750,000 ₫

Giá máy mới: 3,050,000 ₫

Tiết kiệm 2,540,000 ₫ -25% 10 máy
Reno8 T 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 7,450,000 ₫

Giá máy mới: 9,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,490,000 ₫ -42% 2 máy
Nokia G11 Plus 3GB/64GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,100,000 ₫

Giá máy mới: 3,590,000 ₫

Tiết kiệm 7,700,000 ₫ -45% 8 máy
Samsung Galaxy S21 FE (5G) - 8GB/128GB - Chính Hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 9,290,000 ₫

Giá máy mới: 16,990,000 ₫

Tiết kiệm 5,990,000 ₫ -40% 6 máy
Xiaomi 12T Pro - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 9,000,000 ₫

Giá máy mới: 14,990,000 ₫

Tiết kiệm 990,000 ₫ -33% 3 máy
Samsung Galaxy A04 (3GB/32GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,000,000 ₫

Giá máy mới: 2,990,000 ₫