Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 1,860,000 ₫ -42% 1 máy
Máy lọc không khí Philips AC0820 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,590,000 ₫

Giá máy mới: 4,450,000 ₫

Tiết kiệm 3,660,000 ₫ -57% 1 máy
Máy lọc không khí Philips AC1215 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,790,000 ₫

Giá máy mới: 6,450,000 ₫